Assessment Centre, zadania typu „in tray”

Assessment Centre, zadania typu „in tray”

Zadania typu in in tray (in the basket) należą do najczęściej wykorzystywanych podczas rekrutacji metodą Assesment Centre. Co trzeba umieć żeby przejść przez nie z sukcesem?

 

 

Zadania typu „in tray” sprawiają kandydatom sporo kłopotów. Przede wszystkim dlatego, że…. . są zaskakujące. Nagromadzenie danych w instrukcji i krótki czas wykonania mają na celu zdezorientowanie kandydata i podniesienie poziomu stresu. Jedynym sposobem na przejście z sukcesem zadań typu „in tray” jest ich wcześniejsze wielokrotne przećwiczenie.

Aby było bez niespodzianek….

Testy typu in tray składają się najczęściej z jednej lub kilku instrukcji z poleceniami do wykonania w możliwie krótkim czasie. Podczas testu sprawdza się określone zastawy kompetencji wymaganych w pracy. Należą do nich:

 1. Umiejętność planowania pracy.
 2. Podejmowanie decyzji.
 3. Umiejętność ustawiania priorytetów.
 4. Kompetencje związane z zarządzaniem.
 5. Ocena sytuacji.
 6. Analiza danych.
 7. Szybkość i dokładność pracy.
 8. Umiejętność pracy w stresie i pod presja czasu.

Najczęściej stosuje się się format in-tray składający się z dwóch elementów:

 1. Pierwsza część sprawdza umiejętność szybkiego czytania z jednoczesnym zrozumieniem i analizą danych w tekście.
 2. Druga polega na szybkiej odpowiedzi na zestaw pytań wielokrotnego wyboru powiązanych z instrukcją.

W rekrutacjach na stanowiska wymagające szybkiego podejmowania trafnych decyzji w warunkach stresu stosuje się format, który składa się z 15 do maksymalnie 35 poleceń i prosi się kandydatów o:

 1. Podjęcie decyzji, które polecenia są najważniejsze do wykonania.
 2. Opisanie jakie będą skutki wyboru tych, a nie innych poleceń
 3. Odpowiedz na zestaw 12 do maksymalnie 24 pytań wielokrotnego wyboru powiązanych z instrukcja.
 4. Uzasadnienie przed asesorem podjętych wcześniej decyzji.

Jak wyglądają instrukcje w zadaniach typu in tray?

Instrukcje to scenariusze z opisaną sytuacją powiązaną z zawodem i stanowiskiem, na które odbywa się rekrutacja. Najpopularniejsze typy scenariuszy to:

 1. Wracasz z długiej nieobecności w pracy. Tuż po powrocie, późnym wieczorem, przychodzi wiadomość z poleceniami do wykonania natychmiast.
 2. Jesteś w pracy ostatni dzień przed długim urlopem. Późnym popołudniem odbierasz wiadomość, że z powodu nagłej nieobecności szefa musisz zaplanować pracę działu np. sprzedaży na następne dwa tygodnie.

Aby utrudnić zadanie do scenariuszy dodaje się zestawy maili z poleceniami, memoranda, raporty, treści telefonów, wezwania na spotkania. W przypadku rekrutacji na wyższe stanowiska kierownicze zadania typu „in-tray” mogą trwać nawet kilka godzin.

Co podlega ocenie?

Kryteria oceny zmieniają się i zależą od wymagań stawianych wobec kandydatów na konkretne stanowiska. Jest zaledwie kilka stałych elementów, na które Asesorzy zwracają szczególną uwagę:

 1. Poprawna diagnoza problemu i zrozumienie opisanej sytuacji.
 2. Zrozumienie przekazu pisemnego i szybka analiza danych.
 3. Efektywność podejmowanych działań i podjętych decyzji.
 4. Szybkość analizowania danych i podejmowania decyzji.

Zadania typu in-tray są bardzo trudne. Prawie niemożliwe jest wykonanie ich w całości. Zabieg nagromadzenia danych tylko pozornie jest bez sensu. Asesorzy oceniają również reakcje kandydatów na brak czasu, stres i przeciążenie obowiązkami. Dlatego właśnie często zachowanie i wyważone, opanowane reakcje kandydatów decydują o sukcesie w rekrutacjach metodą Assessment Centre.

Zobacz przykład instrukcji typu in-tray.