Belgia to bardzo atrakcyjne miejsce dla wszystkich poszukujących pracy. Ten relatywnie niewielki kra,j gości na swoim terytorium najważniejsze instytucje UE i NATO. Niewielka odległość od Paryża, Londynu czy Amsterdamu pozwala na swobodne podróżowanie po Europie. Gospodarska Belgii jest stabilna, a poziom bezrobocia stosunkowo niski. To wszystko powoduje, że Belgia (a w szczególności kosmopolityczna, międzynarodowa Bruksela) są częstym kierunkiem podróży dla ludzi o otwartych horyzontach i dużych ambicjach zawodowych.

O Belgii

Belgia, Królestwo Belgii (Koninkrijk België, Royaume de Belgique, Königreich Belgien) – państwo federacyjne w zachodniej Europie w południowych Niderlandach. Stolica – Bruksela. Belgia jest podzielona na trzy strefy językowe: francuską, niderlandzką i niemiecką. Języki urzędowe – niderlandzki, francuski, niemiecki. Ustrój polityczny – monarchia konstytucyjna. Głowa państwa – król. Szef rządu – premier. Jednostka monetarna – 1 euro = 100 centów. Wstąpienie do UE – 25 marca 1957. Domena internetowa – be. Kod samochodowy – B. Kod telefoniczny – +32.

Rynek pracy w Belgii

W Belgii najbardziej rozwiniętą gałęzią gospodarki są zaawansowane usługi (media, marketing, doradztwo i konsulting w zakresie tłumaczeń, prawa, lobbying’u, PR, turystyki i bankowości. Jednocześnie warto zauważyć, że belgijski sektor usług powszechnych (fryzjerstwo, krawiectwo, sprzątanie itp.), choć dochodowy (tego typu usługi są drogie) ma często bardzo niską jakość, pomimo sporego zapotrzebowania.
Belgijski przemysł jest nieco gorzej rozwinięty niż usługi. Pracę w przemyślę można znaleźć w sektorach: inżynieryjnym, produkcja aut i chemicznym.

Do najważniejszych firm belgijskich należą:

 • Anheuser-Busch InBev (browarnictwo);
 • Belgacom (telekomunikacja);
 • Colruyt (handel żywnością);
 • Dexia (bankowość);
 • Umicore (technologie).

Do zawodów najczęściej poszukiwanych na terenie Belgii należą

 • inżynierowie o różnych specjalnościach,
 • mechanicy samochodowi;
 • pielęgniarki;
 • nauczyciele;
 • księgowi;
 • programiści i specjaliści IT;
 • asystentki i sekretarki;
 • elektrycy,
 • hydraulicy,
 • stolarze i tynkarze.

Jak znaleźć pracę w Belgii?

Na terenie Belgii powszechnie przyjętą praktyką jest wysyłanie aplikacji do firm, nawet jeśli aktualnie nie poszukują nowych pracowników. Takie aplikacje (nazywane z ang spontaneous aplication) trafiają do specjalnych baz danych i korzysta się z nich w miarę pojawiających się wakatów.

Do najpopularniejszych portali z ogłoszeniami należą:

Praktyki zawodowe w Belgii

Najpopularniejszym i najbardziej liczącym się oferentem praktyk są instytucje europejskie, które dwa razy w roku oferują płatne praktyki dla absolwentów studiów wyższych. Szczegóły i zasady aplikowania na praktyki można znaleźć na stronie:
European Commission Traineeships Office (Bureau de Stages) .

Oferty praktyk letnich i pracy sezonowej można znaleźć na stronach:

AIESEC be – dla studentów i absolwentów;
IAESTE be – dla studentów i absolwentów studiów technicznych, inżynierskich oraz kierunków artystycznych.

Wymagania językowe

W Belgii obowiązujące są trzy języki: niderlandzki, francuski i niemiecki. Wymagania wobec znajomości języka zależą od regionu. We Flandrii będzie to niderlandzki, w Walonii – francuski, w gminach na południowym-wschodzie kraju – niemiecki.

Ważna informacja – przed wysłaniem papierów aplikacyjnych należy sprawdzić, jakie są wymagania językowe i przygotować dokumenty w wymaganym języku. W przeciwnym wypadku aplikacja nie zostanie rozpatrzona.

Wizy i pozwolenia na pracę

Obywatele krajów członkowskich UE , zgodnie z obowiązującym prawem, mogą:

 1. Swobodnie przenieść się do innego kraju zrzeszonego i podjąć pracę bez specjalnych pozwoleń.
 2. Cieszyć się pełnią praw do zatrudnienia, ubezpieczeń, ochrony zdrowia i mienia i zasad opodatkowania.
 3. Pozostać w obcym kraju, nawet po zakończeniu kontraktu zatrudnieniowego.

Więcej informacji o zasadach zatrudnienia można znaleźć na stronach:

European Commission – Free Movement EU Nationals
Europa – Work-Related Rights
Europa – Workers and Pensioners

Formaty CV przyjęte w Belgii

Format CV zależy od miejsca, do którego aplikujemy o pracę. Jeśli szukamy zatrudnienia w służbie publicznej, instytucjach UE lub NATO – to obowiązuje CV w formacie Europass. Należy pamiętać, że instytucje na etapie rejestracji na oficjalne konkursy EPSO często wymagają uzupełnienia specjalnego dokumentu tzw. Aplication Form, dostępnego na stronach EPSO.

W przypadku, gdy aplikujemy do pracy w sektorach „komercyjnych” – to tutaj obowiązuje tzw. CV chronologiczne, o objętości zwyczajowo nie większej niż 2 strony formatu A4. Obowiązkowe jest również dołączenie Listu Motywacyjnego i listy referencyjnej. Warto pamiętać, że belgijscy rekruterzy i pracodawcy sprawdzają listy referencyjne – trzeba więc uprzedzić osobę podpisującą się pod referencjami, że może spodziewać się telefonu lub stosownego maila.

W Walonii (podobnie jak we Francji) dość powszechne jest stosowanie niekonwencjonalnych technik rekrutacyjnych, np. grafologii i często pracodawcy proszą o odręcznie napisany list motywacyjny. Podobna sytuacja raczej nie zdarzy się we Flandrii, gdzie aplikacja musi być napisana na komputerze i wydrukowana.

Informacje dodatkowe

Facebook comments:

comments