Norwegia ma do zaoferowania nie tylko nienaruszoną przyrodę i przepiękne widoki, również sporo szans na satysfakcjonującą karierę zawodową.

O Norwegii

Królestwo Norwegii to monarchia konstytucyjna. Terytorium Norwegii obejmuje zachodnią część Półwyspu Skandynawskiego, Jan Mayen, Svalbard, Wyspę Bouveta. Łączna powierzchnia kraju to 385 252 km² . Graniczy ze Szwecją niemal na całej długości granicy; znacznie krótsze odcinki oddzielają Norwegię od Finlandii i Rosji. Kraj ma również granicę morską z Danią. Stolicą Norwegii jest Oslo. Długa, licząca ponad 20 tys. kilometrów linia brzegowa znana jest z charakterystycznych zatok, tzw. fiordów. Jednostką monetarną jest korona norweska. Kod ISO 3166 – NO. Domena internetowa – .no; .sj; lub. Bv. Kod samochodowy N. Kod samolotowy LN. Kod telefoniczny +47.

Rynek pracy w Norwegii

Norwegia poszukuje wysoko wykwalifikowanych pracowników w wybranych branżach. Stosunkowo najłatwiej jest znaleźć pracę w sektorach – IT, najnowsze technologie, przemysł i usługi medyczne, wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej.
Na północy kraju najłatwiej o pracę w rybołówstwie, natomiast na południu w miastach Bergen, Oslo, Trondheim dominują usługi finansowe i biznesowe. W całym kraju poszukiwani są specjaliści z branż – budownictwo, turystyka, przemysł stoczniowy, opieka nad osobami starszymi.

Jak znaleźć pracę w Norwegii?

Do najpopularniejszych portali z ogłoszeniami należą:

Wymagania językowe

Wielu wykształconych Norwegów mówi biegle po angielsku. Na początek pobytu w Norwegii sama znajomość angielskiego może wystarczyć. Z czasem jednak niezbędny będzie norweski. Znajomość języka nie tylko zwiększa szanse na zatrudnienie, również zapewnia wyższe zarobki.

Wizy i pozwolenia na pracę

Obywatele krajów członkowskich UE , zgodnie z obowiązującym prawem, mogą:

  1. Swobodnie przenieść się do innego kraju zrzeszonego i podjąć pracę bez specjalnych pozwoleń.
  2. Cieszyć się pełnią praw do zatrudnienia, ubezpieczeń, ochrony zdrowia i mienia i zasad opodatkowania.
  3. Pozostać w obcym kraju, nawet po zakończeniu kontraktu zatrudnieniowego.

Więcej informacji o zasadach zatrudnienia można znaleźć na stronach:

Formaty CV przyjęte w Norwegii

Najpopularniejszym formatem CV jest dwustronicowy dokument zbliżony do formatu CV chronologicznego. Stałe sekcje w norweskim CV to:

Informacje osobiste

  • Imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu.
  • Rok i miejsce urodzenia.
  • Stan cywilny i ilość dzieci.
  • Wykształcenie – podaje się pełną nazwę i adres ukończonej szkoły, kierunek studiów i czas nauki.

Doświadczenie zawodowe

Opisy doświadczenia zawodowego zaczyna się od ostatniego miejsca pracy aż po najstarsze. Podaje się główne obowiązki i okres zatrudnienia.

Ukończone kursy i uprawnienia

  • Listę ukończonych kursów podaje się według tej samej zasady, jak doświadczenie zawodowe – od ostatniego do najdawniejszego.
  • Podaje się wyłącznie kursy i uprawnienia niezbędne w pracy, do której aplikujemy.

Znajomość języków obcych

Poziom znajomości języków podaje się zgodnie z klasyfikacją Rady Europy z dokładnie określony poziomem znajomości języka pisanego i mówionego.

Obsługa komputera i poziom znajomości programów komputerowych

Wymień się wszystkie znane Ci programy komputerowe.

Norweskie prawo pracy

Więcej informacji o norweskim prawie pracy:

Warunki pracy i prac w Norwegii
http://www.agri-migration.eu/docs/NO_Fellesforbundet_2_PL.pdf

Informacje o warunkach pracy i płacy w Norwegii
http://www.arbeidstilsynet.no/artikkel.html?tid=92397

Praca i prawo pracy w Norwegii
http://www.mojanorwegia.pl/praca_i_prawo_pracy

Facebook comments:

comments