CV chronologiczne jest najczęściej stosowanym formatem CV. Podaje się w nim szczegóły dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego w porządku chronologicznym (według dat).

Kiedy używa się CV chronologicznego?

Ten format CV sprawdza się najlepiej przy nieprzerywanej ścieżce kariery.  Przydatne jest również dla absolwentów i osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym.

Co zawiera CV chronologiczne?

 1. Dane osobowe.
 2. Dane kontaktowe.
 3. Wykształcenie (zakres wykształcenia – ukończone kierunki studiów), kwalifikacje, uprawnienia, ukończone kursy językowe.
 4. Opis doświadczenia zawodowego płatnego i niepłatnego (praktyki, staże i wolontariat).
 5. Osiągnięcia naukowe i zawodowe, zdobyte nagrody i wyróżnienia.
 6. Aktualne zainteresowania i hobby.
 7. Opis dodatkowych umiejętności – poziom znajomości komputera i języków obcych.

Uwaga – można dodać informację o osiągnięciach i sukcesach zawodowych tuż po danych osobowych.

W CV chronologicznym nie podaje się informacji o:

 1. Narodowości (chyba, że aplikujesz o pracę za granicą i jeszcze nie masz na nią pozwolenia).
 2. Stanie cywilnym.
 3. Dzieciach.
 4. Stanie zdrowia.
 5. Nazwiskach promotorów i egzaminatorów na studiach.
 6. Wynikach osiąganych na egzaminach końcowych.

Uwaga – upewnij się, że CV podaje wszystkie najważniejsze informacje o Tobie i jest dobra reklamą twoich umiejętności.

Jak dobrze napisać CV chronologiczne?

Poniższe dwa przykłady CV chronologicznych pokazują sposób interpretacji danych w tym formacie. Zwróć uwagę na to, jak załączone dokumenty prezentują następujące dane:

 1. Informacje osobiste o kandydacie.
 2. Opisują kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
 3. Jak tworzy się pozytywne wrażenie o kandydacie?

CV chronologiczne.

Przykład 1: Adam Celiński (CV jest fikcyjne)

Stanowisko: Doradca ds. ochrony środowiska naturalnego.

Analiza poprawności CV

W opisanym przypadku trudność z napisaniem CV polega na tym, że tylko ostatnie stanowisko pracy jest zgodne ze stanowiskiem, na które aplikuje kandydat.  Taka sytuacja wymaga specjalnego zredagowania dokumentu, tak aby wykazać większe doświadczenie niż to oparte na świadectwach pracy. W tym przypadku była to praca wolontariacka w zakresie zawodu. Tak zaprezentowana kariera gwarantuje nie tylko ciągłość pracy, ale także udowadnia wieloletnie zainteresowanie i specjalizację w obszarze stanowiska.

Kandydat prezentuje zestaw umiejętności niezbędnych w pracy na stanowisku, takich jak: zarządzanie budżetem, nadzorowanie pracy zespołu i kompetencje powiązane z ochroną środowiska.

W podanym przykładzie wykształcenie jest zgodne z wymaganiami, ale nawet, jeśli w Twoim przypadku, tak nie jest, należy wykazać w CV, że kompetencje niezbędne do wykonywania zawodu zdobyłeś dzięki studiom lub odpowiednim szkoleniom.

Jak, w podanym przykładzie, kandydat udowodnił, że ma doświadczenie w obszarze stanowiska?

Podając zakresy aktywności, na przykład:

 1. Nadzorowanie pracy zespołu w Centrum i jako recepcjonista.
 2. Praca w grupie z wolontariuszami przy organizowaniu eventów.
 3. Zarządzanie budżetem w Centrum i sklepie sportowym.

Przykład 2: Dariusz Rosnowski (CV jest fikcyjne)

Stanowisko; Kierownik w dziale finansowym.

Analiza poprawności CV

Bardzo dobre, sprawnie napisane CV. Zalety:

 1. Bardzo skondensowane i klarowne napisane.
 2. Jasno podany cel zawodowy.
 3. Poprawny opis stanowisk pracy z informacjami o osiągnięciach i rodzajach odpowiedzialności. Tak opisaną ścieżkę kariery łatwo porównać z wymaganiami stanowiska.
 4. Dobrze wypunktowany zestaw umiejętności nabytych podczas studiów.
 5. Umiejętności związane z IT zostały podane w formie przykładów z częstotliwością ich wykorzystania.

Facebook comments:

comments