Tag: ECML

Rozmowa z dr Waldemarem Martyniukiem, dyrektorem ECML

Rozmowa z dr Waldemarem Martyniukiem, dyrektorem ECML

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy (ECML) z siedzibą w Grazu – urokliwej stolicy austriackiej Styrii – jest jedyną tego typu instytucją w świecie. Jej zadaniem jest inicjowanie i wspieranie współpracy międzynarodowej na rzecz propagowania znajomości języków i dbałości o jakość kształcenia językowego.

 

Read more