Tag: Networking

Jak znaleźć pracę w XXI wieku?

Jak znaleźć pracę w XXI wieku?

Techniki i metody poszukiwania pracy na współczesnym, skomplikowanym rynku starają dostosować się do rzeczywistości. Poszukiwanie pracy polegające na wysyłaniu CV w odpowiedzi na ogłoszenia, to metoda zbyt skromna i zdecydowanie przestarzała. Czy wykorzystujesz wszystkie dostępne środki i narzędzia, aby znaleźć pracę?

Read more