Tag: Resilience

Resilience w pracy

Resilience w pracy

W nowym systemie rekrutacji EPSO, jedną z badanych kompetencji jest tajemniczo brzmiąca – resilience. Czym jest resilence? Dlaczego jest jednym z kluczowych kryteriów doboru kadr dla Instytucji Europejskich?

Read more