All posts tagged Taylor Hartman

Test czterech kolorów należy do najbardziej znanych i popularnych testów na świecie. Badania związane z testem kolorów mają praktyczne zastosowanie w rekrutacji, rozwoju pracowników, a także przy określaniu profili i predyspozycji zawodowych, planowaniu karier i ścieżek edukacyjnych. Read more