All posts tagged Zespół Studenckiego Forum Business Centre Club Trójmiasto

Ostatnio w sieci pojawia się coraz więcej artykułów odnoszących się do procesu kształcenia młodych ludzi. Dotyczą zarówno systemu edukacji, jak i obecnego pokolenia wkraczającego na rynek pracy. Większość argumentów przytaczanych w dyskusjach jest słuszna, jednak często oprócz utopijnych wizji, jak powinno być, brakuje propozycji konkretnych rozwiązań. Jak wygląda rynek pracy okiem nieopierzonego młodego człowieka? Do czego przydaje się system kształcenia w Polsce? Cóż ma począć student, aby na dyplomie nie wyjść jak Zabłocki na mydle?

Read more