Violetta Rymszewicz

Rekrutacje – Testy – Doradztwo

Wiedzę zawodową zdobyłam na University of Cambridge i Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na praktykę składa się 20 lat doświadczenia w branży rekrutacji i doradztwa.

Od 1998 roku pracuję, jako konsultant z zakresu Strategicznego HR, analityk rynku pracy, mentor kariery, rekruter i szkoleniowiec.

Projektuję i wdrażam Systemy Zarządzania Zasobami Ludzkimi (systemy i procedury – rekrutacji, oceny, motywacji pozafinansowej, planów szkoleń pracowników, zarządzania wiekiem) oraz audyty z zakresu analizy potrzeb szkoleniowych, klimatu pracy, potrzeb motywacyjnych dla branż – franchising i Służba Publiczna.

Prowadzę doradztwo w zakresie doboru pracowniczego i rekrutacje dla firm z tych samych branż.

 

Za swój największy sukces zawodowy uważam to, że mogę pochwalić się stałym portfolio klientów, najdłużej, bo aż 14 lat pracowałam dla jednej w największych sieci franchisingowych w Polsce.

 

Zrealizowałam ponad 40 projektów z zakresu – HR Strategicznego, wdrażania Centrum Oceny, badania kompetencji zatrudnieniowych, systemów rekrutacji dla biorców marek franchisingowych i wielu innych.

Ponad 200 godzin rocznie spędzam prowadząc szkolenia. Uczę jak planować i organizować procesy rekrutacyjne, jak planować zatrudnienie, jak pozyskiwać talenty.

Prowadzę spotkania z uczniami i studentami z zakresu planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy.

Od 2011 roku prowadzę również szkolenia grupowe i doradztwo indywidualne z zakresu planowania „późnych karier” i przełamywania kryzysów zawodowych dla osób po 40-tym roku życia.

Pomagam młodym w planowaniu ścieżek edukacyjnych, karier i poruszaniu się po nowoczesnym runku pracy.

Z pozdrowieniami i zaproszeniem do współpracy

Wybrane projekty

Poniżej znajdziesz wybór zrealizowanych projektów

Rekrutacje, Szkolenia i Doradztwo HR tak najprościej można podzielić to, czym zajmuję się od niemal 20-tu lat. Zapraszam do lektury opisów wybranych realizacji projektowych. Poznajmy się lepiej …

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych

Assessment Centre dla kierowników sklepów

Assessment Centre dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej

Szkolenia z ZZL dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych

Szkolenia – rekrutacja, SOP, onbording, motywacja, rozwój pracowników dla szefów działów w JST

Warsztaty dla studentów i uczniów – planowanie edukacji, karier i nowoczesny rynek pracy

Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców

Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej

Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

W mediach