Opis wybranych projektów

Inne projekty

Centrum Oceny Kompetencji, typu Assessment Centre dla kierowników sklepów
Centrum Oceny Kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych
Cykl szkoleń wdrożeniowych z zakresu rekrutacji, ocen okresowych, onbordingu, motywacji i rozwoju pracowników dla szefów działów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Cykl warsztatowych spotkań ze studentami i uczniami na temat planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy
Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców
Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej
Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych

Zarządzanie i realizacja

Violetta Rymszewicz

Zleceniodawca, branża:

Franchising

Cel projektu

Opracowanie i wdrożenie systemu rekrutacyjnego dla biorców marek franchisingowych

Zakres projektu

Projekt opracowania i wdrożenia systemu rekrutacyjnego dla biorców marek franchisingowych został zrealizowany dla jednej z największych sieci supermarketów w Polsce. Punktem wyjścia dla realizacji projektu była konieczność ewaluacji kompetencji w zakresie zarządzania zespołem pracowniczym dla kandydatów na biorców marki. Zrealizowany projekt obejmował:

  1. Analizę potrzeb,
  2. Zdefiniowanie kompetencji,
  3. Opracowanie zestawu testów kompetencyjnych,
  4. Opracowanie metodologii przeprowadzenia wywiadu z kandydatami oraz metodologii oceny poziomu kompetencji.

Na etapie wdrożenia projekt obejmował szkolenia przeprowadzone dla działu odpowiedzialnego za realizacje projektu oraz przeprowadzenie pilotażu, którego celem było sprawdzenie skuteczności działania wprowadzonej metody.

Efekty projektu

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych z sukcesem stosuje się podczas naboru biorców. Szacunkowe dane podają, ze badaniu poddano kilkaset osob na wstępnym etapie rekrutacji biorców marek franchisingowych.