Opis wybranych projektów

Inne projekty

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych
Centrum Oceny Kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych
Cykl szkoleń wdrożeniowych z zakresu rekrutacji, ocen okresowych, onbordingu, motywacji i rozwoju pracowników dla szefów działów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Cykl warsztatowych spotkań ze studentami i uczniami na temat planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy
Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców
Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej
Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

Centrum Oceny Kompetencji, typu Assessment Centre dla kierowników sklepów

Zarządzanie i realizacja

Violetta Rymszewicz

Zleceniodawca, branża:

Franchising

Cel projektu

Opracowanie i wdrożenie centrum oceny kompetencji w zakresie zarządzania zespołem dla kandydatów na kierowników sklepów.

Zakres projektu

Projekt opracowania i wdrożenia Centrum Oceny Kompetencji został zrealizowany dla dwóch dużych sieci franchisingowych. Punktem wyjścia przy realizacji projektu była konieczność oceny kompetencji kandydatów na kierowników sklepów w zakresie zarzadzania zespołem pracowniczym. Nadrzędnym celem badania było sprawdzenie umiejętności integrowania zespołu, unikania konfliktów pracowniczych oraz ograniczenia strat wynikających z kradzieży na terenie sklepów. Zrealizowane projekty obejmowały:

  1. Analizę poprawności kart opisu stanowisk kierowniczych
  2. Zdefiniowanie kompetencji
  3. Przypisanie kompetencji do stanowisk na potrzeby rekrutacji.
  4. Opracowanie zadań, testów i metodologii oceny na potrzeby przeprowadzenia centrum
  5. Przeprowadzenie centrów oceny
  6. Napisanie raportów końcowych.

Na etapie wdrożenia próbnemu badaniu poddano grupę 10 kandydatów, po zaakceptowaniu kandydatur w ramach badania skuteczności użytek metody wykorzystano obserwacje rocznych wskaźników fluktuacji. Po trzech cyklach ocen okresowych.

Efekty projektu

Badaniem typu Assessment Centre poddano kilkudziesięciu kandydatów na kierowników sklepów dwóch dużych sieci franchisingowych. Jako kryterium badania skuteczności projektu wybrano analizę wskaźników fluktuacji w badanej grupie. W obu przypadkach roczny wskaźnik fluktuacji wyniósł poniżej 10%.