Opis wybranych projektów

Inne projekty

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych
Centrum Oceny Kompetencji, typu Assessment Centre dla kierowników sklepów
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych
Cykl szkoleń wdrożeniowych z zakresu rekrutacji, ocen okresowych, onbordingu, motywacji i rozwoju pracowników dla szefów działów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Cykl warsztatowych spotkań ze studentami i uczniami na temat planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy
Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców
Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej
Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

Centrum Oceny Kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej

Zarządzanie i realizacja

Violetta Rymszewicz

Zleceniodawca, branża:

Franchising

Cel projektu

Opracowanie i wdrożenie Centrum Oceny kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej.

Zakres projektu

Projekt opracowania i wdrożenia centrum oceny kompetencji został zrealizowany w centrali jednej z dużych sieci franchisingowych w Polsce. Punktem wyjścia projektu była konieczność sprawdzenia poziomu i poprawy kompetencji kupców w zakresie komunikacji z klientem, negocjacji, współpracy wewnątrz zespołu oraz unikania konfliktów pracowniczych. Zrealizowany projekt obejmował następujące etapy:

  1. Przeprowadzenie audytu spójności grupy i modeli współpracy w grupie
  2. Analizę kart opisów stanowisk pracy ze szczególnym uwzględnieniem poprawności zdefiniowanych kompetencji na potrzeby rekrutacji.
  3. Zdefiniowanie kompetencji.
  4. Opracowanie zadań, testów i metodologii oceny na potrzeby przeprowadzenia centrum
  5. Przeprowadzenie centrów oceny
  6. Napisanie raportów końcowych.

Efekty projektu

Badaniem typu Assessment Centre poddano czterdziestu kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej. Jako kryterium badania skuteczności projektu wybrano analizę wskaźników fluktuacji w badanej grupie. W obu przypadkach roczny wskaźnik fluktuacji wyniósł poniżej 10%.