Opis wybranych projektów

Inne projekty

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych
Centrum Oceny Kompetencji, typu Assessment Centre dla kierowników sklepów
Centrum Oceny Kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych
Cykl szkoleń wdrożeniowych z zakresu rekrutacji, ocen okresowych, onbordingu, motywacji i rozwoju pracowników dla szefów działów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców
Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej
Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

Cykl warsztatowych spotkań ze studentami i uczniami na temat planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy

Zarządzanie i realizacja

Violetta Rymszewicz

Zleceniodawca, branża:

Edukacja

Cel projektu

Celem przygotowania i przeprowadzenia spotkań z uczniami i studentami było nauczenie starannego planowania ścieżek edukacji i karier oraz zapoznanie z wymaganiami nowoczesnego rynku pracy.

Zakres projektu

Projekt przygotowania i przeprowadzenia spotkań miał na celu zapoznanie uczniów i studentów z warunkami jakie panują na nowoczesnym rynku pracy. Punktem wyjścia przy realizacji projektu szkoleniowego była potrzeba (wskazana przez szkoły i uczelnie) nauczenia zasad poruszania się po rynku pracy i prezentacja metod wykorzystywanych przy planowaniu ścieżek edukacji i karier. Projekt został zrealizowany w szkołach i na uczelniach w Polsce i Belgii.
Zrealizowany projekt obejmował następujące działania:

  1. Przygotowanie i dobór metod nauczania, konspektów zajęć, treści gier, ćwiczeń, testów kompetencyjnych, wykładu i prezentacji.
  2. Opracowanie materiałów szkoleniowych i komentarzy teoretycznych dla uczestników.

Ilość godzin szkoleniowych

23 godziny szkoleniowe

Metodologie nauczania wykorzystane podczas projektu

Podczas realizacji projektu szkoleniowego wykorzystano następujące metody nauczania:

  1. Testy kompetencyjne
  2. Gra symulacyjna
  3. Wykład
  4. Prezentacja