Opis wybranych projektów

Inne projekty

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych
Centrum Oceny Kompetencji, typu Assessment Centre dla kierowników sklepów
Centrum Oceny Kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych
Cykl szkoleń wdrożeniowych z zakresu rekrutacji, ocen okresowych, onbordingu, motywacji i rozwoju pracowników dla szefów działów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Cykl warsztatowych spotkań ze studentami i uczniami na temat planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy
Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej
Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców

Zarządzanie i realizacja

Violetta Rymszewicz

Zleceniodawca, branża:

Think Tank, Consulting

Cel projektu

Przygotowanie raportu z opracowaniem danych dotyczących polskiego rynku pracy absolwentów szkół wyższych i ponadgimnazjalnych, celem wprowadzenia zmian ustawowych dotyczących definiowania kompetencji zatrudnieniowych i zmian w systemach edukacyjnych celem dostosowania edukacji do wymagań pracodawców.

Zakres projektu

Projekt analizy i opracowania danych z polskiego rynku pracy został zrealizowany na potrzeby zbierania danych przed zmiana ustaw dotyczących definiowania kompetencji zatrudnieniowych i definiowania zawodów na potrzeby rynku pracy. Punktem wyjścia dla realizacji projektu była konieczność sprawdzenia, pod jakimi warunkami oferta edukacyjna polskich szkol wyższych spełnia wymogi nowoczesnego rynku pracy i ułatwia absolwentom bezkonfliktowe poruszanie się po nim. Zrealizowany projekt obejmował:

  1. Analizę danych statystycznych,
  2. Zdefiniowanie kompetencji zatrudnieniowych,
  3. Opracowanie wytycznych na potrzeby zmian ustawowych.