Opis wybranych projektów

Inne projekty

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych
Centrum Oceny Kompetencji, typu Assessment Centre dla kierowników sklepów
Centrum Oceny Kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych
Cykl szkoleń wdrożeniowych z zakresu rekrutacji, ocen okresowych, onbordingu, motywacji i rozwoju pracowników dla szefów działów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Cykl warsztatowych spotkań ze studentami i uczniami na temat planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy
Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców
Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej

Zarządzanie i realizacja

Violetta Rymszewicz

Zleceniodawca, branża:

NGO

Cel projektu

Projekt miał za zadanie realizacje projektu pilotażowego wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi w Służbie Publicznej.

Zakres projektu

Projekt doradczy przeprowadzony dla NGO obejmował pilotaż wprowadzania nowoczesnych systemów zarzadzania zasobami ludzkimi w Służbie Publicznej. Zestaw projektowanych systemów obejmował rekrutacje, oceny okresowe, rozwój pracowniczy (systemy szkoleń), systemy motywacyjne oraz systemy planowania zatrudnienia i rotacji kadr.
Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarzadzania zasobami ludzkimi w Służbie Publicznej obejmowało następujące działania:

  1. Audyt istniejących systemów zarządzania w jednostkach,
  2. Napisanie raportu z audytu
  3. Zaprojektowanie i wdrożenie nowych systemów,
  4. Szkolenia wdrożeniowe,
  5. Kontrole skuteczności wprowadzonych zmian.

Na etapie wdrożenia projekt obejmował szkolenia przeprowadzone dla działu odpowiedzialnego za realizacje projektu oraz przeprowadzenie pilotażu, którego celem było sprawdzenie skuteczności działania wprowadzonej metody.

Ilość godzin doradczych

Ponad 100 godzin, zrealizowanych w trakcie trwania projektu.