Opis wybranych projektów

Inne projekty

System rekrutacyjny dla biorców marek franchisingowych
Centrum Oceny Kompetencji, typu Assessment Centre dla kierowników sklepów
Centrum Oceny Kompetencji dla kupców zatrudnionych w centrali sieci franchisingowej
Cykl szkoleń z zakresu zarządzania personelem dla kandydatów na właścicieli marek franchisingowych
Cykl szkoleń wdrożeniowych z zakresu rekrutacji, ocen okresowych, onbordingu, motywacji i rozwoju pracowników dla szefów działów w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
Cykl warsztatowych spotkań ze studentami i uczniami na temat planowania edukacji, karier i zasad poruszania się po nowoczesnym rynku pracy
Analiza polskiego rynku pracy pod kątem wprowadzania zmian i dostosowania systemów edukacyjnych do potrzeb pracodawców
Doradztwo w zakresie wprowadzania nowoczesnych systemów zarządzania w służbie publicznej

Doradztwo w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych

Zarządzanie i realizacja

Violetta Rymszewicz

Zleceniodawca, branża

Franchising, Służba Publiczna, NGO

Cel projektu

Prowadzenie sesji doradczych w zakresie rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych.

Zakres projektu

Na doświadczenie i wiedzę wykorzystywane podczas sesji doradczych zakresu rozwiązywania konfliktów pracowniczych i trudnych sytuacji kadrowych składają się doświadczenia prawie 20 lat w branży doradztwa z zakresu HR, szkoleń z Zarzadzania Zasobami Ludzkimi.
Prowadzone sesje obejmują tematy:

  1. Rozwiazywanie konfliktów w zespole,
  2. Szkolenia mentoringowe dla managerów wchodzących w nowe zespoły pracownicze,
  3. Doradztwo w zakresie metod prowadzenia zespołów pracowniczych wspomagających minimalizowanie konfliktów, mobbingu i agresji w pracy.

Ilość godzin doradczych

Ponad 250 godzin doradczych w trakcie trwania projektów.