Adam Celiński

Adam Celiński

Ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto
Numery telefonów, adres mailowy

Opis kariery

Zawodowo zajmuję się ochroną środowiska. Mam ponad 10-letnią praktykę i doświadczenie zawodowe w pracy związanej z sektorem.  Studia ukończone na Wydziale „X”, Uniwersytetu “Y” dały mi pełne przygotowanie teoretyczne do wykonywania zawodu.

Kluczowe kompetencje

 • Kompetencje w zakresie komunikacji – ustnej oraz w formie pisanej przygotowywanie raportów, sprawozdań, opracowań danych statystycznych i badań naukowych. Umiejętności przygotowywania klarownych i zrozumiałych prezentacji dla audytorium niezwiązanego ze środowiskiem naturalnym. Wiedza na temat aktualnych problemów związanych ze środowiskiem naturalnym.
 • Wiedza specjalistyczna w zakresie ornitologii.
 • Umiejętności organizacyjne i związane z planowaniem zadań i projektów.
 • Biegła obsługa komputera i znajomość programów: Microsoft Office XP, Outlook i Internet Explorer 8.0.

Wykształcenie

2000-2006
Uniwersytet “XXX”, Wydział “YYY”
Nazwa miasta

Ukończone kursy w zakresie: psychologii zwierząt, Ekologii i Ewolucji. Ukończony dyplom magisterski obejmował badania dotyczące interakcji pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym  i sposobów rozwiązywania konfliktów pomiędzy nimi.

Doświadczenie zawodowe

2004- nadal
Centrum Kongresowe
“Chrońmy Plaże” SA

 • Promocja zagadnie związanych z ochroną plaż, organizowanie konferencji, przygotowywanie materiałów informacyjnych i reklamowych związanych z tematem.
 • Zarządzanie pracą zespołu (dwoje pracowników etatowych i ośmioro wolontariuszy).
 • Oprowadzanie wycieczek, przekazywanie wiedzy słuchaczom o bardzo różnym poziomie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska.
 • Przygotowywanie wniosków o rządowe dofinansowanie Centrum.

2000-2004
Konserwator
Rezerwat Ptaków

 • Praca w zespole przy ochronie rezerwatu.
 • Przygotowywanie zamówień sprzętu i wyposażenia technicznego na potrzeby rezerwatu.

1996-2000
Kierownik Sklepu
Eurosport

 • Zarządzanie dziesięcioosobowym zespołem.
 • Opracowywanie budżetu.
 • Obsługa klientów sklepu.

Wolontariat

1980 – nadal
Członek Zarządu
Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego

 • Organizacja spotkań stowarzyszenia i pracy zarządu.
 • Przygotowywanie materiałów informacyjnych.
 • Opracowywanie budżetu prowadzonych projektów.

1988 – 1998
Wolontariusz
Fundacja “Chrońmy przyrodę”

 • Organizacja wycieczek do rezerwatów dla dzieci szkolnych zainteresowanych ochroną przyrody.

Informacje dodatkowe

 • Opracowany przez mnie wniosek “Obserwujemy ptaki”, uzyskał dofinansowanie w wysokości 15.000 zł.
 • Regularnie publikuje teksty w miesięczniku „Kochamy ptaki”.
 • Interesują mnie: podróże, wycieczki wysokogórskie, fotografia.
 • Prawo jazdy, kategoria B.

Add Comment