Badanie potencjału

Czy wiesz, że pokolenie, które właśnie zaczyna karierę zmieni pracę nawet 14 razy do emerytury? Inaczej mówiąc – współcześni absolwenci i pracodawcy są skazani na niemal nieprzerwane poszukiwania – ci pierwsi pracy, ci drudzy – pracowników. Zastanawiasz się pewnie gdzie leży przyczyna tak dużej niestabilności i niepewności na rynku pracy? Oprócz powodów czysto ekonomicznych (jak cykle wzrostów i kryzysów, wahania cen walut i niestabilność rynkowa w czasach globalizacji) są jeszcze powody, nad którymi możesz zapanować. Najważniejsze to rozsądnie zaplanowana edukacja i plan kariery. Pod warunkiem, że będą to plany starannie skrojone na miarę Twoich potrzeb, ambicji i talentu.

Oferuję kompleksowe badanie predyspozycji i profilu zawodowego. Badaniem obejmuje się osoby dorosłe i młodzież od 16 roku życia. Badanie polega na testowym pomiarze potencjału zawodowego z wykorzystaniem testów psychometrycznych i osobowościowych.

W efekcie powstaje raport profilu zawodowego, który z kolei pozwala na staranne zaplanowanie ścieżki edukacyjnej dla młodzieży i osób stojących przed wyborem rodzaju wyksztalcenia oraz na planowanie ścieżki kariery dla osób, które zakończyły edukację.

Wysoka dokładność testów. Znajomość realiów rynku pracy i rekrutacji gwarantują, że plany edukacji i karier będą skuteczne.

Obszary wsparcia

  • Analiza CV i listów motywacyjnych.
  • Napisanie nowych dokumentów aplikacyjnych (CV i LM)
  • Badanie profilu zawodowego i predyspozycji zawodowych
  • Opracowanie planów edukacyjnych
  • Opracowanie ścieżek karier
    Opracowanie strategii poszukiwania pracy.
Rozpoznaj talent

O to najczęściej proszą klienci

Odkryj swój talent. Znajdź swoje miejsce na rynku pracy. Wykorzystaj potencjał.

Badanie talentu 95%
Pomiar potencjału zawodowego 80%
Planowanie edukacji i kariery 80%

Umów się na konsultacje

Kontakt