Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami to sposób na zatrudnianie, rozwój i zatrzymanie w firmie najlepszych pracowników. TM rożni się od klasycznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ponieważ skupia się na dopasowaniu osobowości i potencjału pracownika do wymagań firmy i miejsca pracy.

Metodologicznie w zarządzaniu talentami wykorzystuje się procesy znane z metodologii Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi, ale TM (Talent Management, Zarządzanie Talentami) jest metodologią, która rozwija i doskonali wcześniejsze doświadczenia HR Strategicznego.

Ewolucja funkcji HR. Od Zarządzania Personelem, przez HR Strategiczne aż po Zarządzanie Talentami. Nowoczesny HR integruje, uczy i planuje przyszłość firmy.

Obszary wsparcia

  • Opracowanie opisów stanowisk pracy
  • Mapowanie kompetencji
  • Projektowanie i przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych
  • Onbording, czyli wprowadzanie nowych pracowników do firmy
  • Ocena okresowa
  • Planowanie karier i sukcesji stanowisk wewnątrz firmy
Rozszerzaj talent

O to najczęściej proszą klienci

Zdefiniuj talenty niezbędne do rozwoju firmy. Utwórz ich mapy; Zadbaj o rozwój. Zatrzymaj w firmie.

Profile i mapy 92%
Ocena, motywacja i rozwój 85%
Assessment Centre 85%

Masz pytanie?
Skontaktuj się

Kontakt