Dariusz Rosnowski

Dariusz Rosnowski

Ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto
Numery telefonów, adres mailowy

Doświadczenie zawodowe:

Jestem ekonomistą z międzynarodowymi uprawnieniami CIMA. Mam wieloletnie doświadczenie i głęboką wiedzę z zakresu zarządzania finansami.

Moje umiejętności i mocne strony:

 1. Myślenie strategiczne i analityczne.
 2. Umiejętność analizy strategicznej.
 3. Współpraca w zespole i zdolności komunikacyjne.

Wykształcenie

2001-2005
Masters in Business Administration (MBA)

Najważniejsze kursy na studiach obejmowały:

 1. Zarządzanie zmianą.
 2. Strategie finansowe.
 3. Analizy finansowe.
 4. Opracowywanie budżetów.

2000-2003
Uniwersytet „XYZ”
Wydział Zarządzania

Najważniejsze kursy na studiach:

 1. Opracowywanie strategii finansowych przedsiębiorstw.
 2. Zasady analiz finansowych przedsiębiorstw.
 3. Prognozowanie rozwoju finansowego przedsiębiorstw.

1997-1999
Instytut Zarządzania Finansami – uprawnienia CIMA

Doświadczenie zawodowe

2000 – nadal
Zastępca Dyrektora Finansowego
Wyroby Skórzane SA

Osiągnięcia zawodowe

 1. Planowane i koordynacja prac nad informatyzacją systemu sprawozdań z zarządzania finansami: Zaangażowanie w ten projekt wymagało ode mnie wysokich umiejętności organizacyjnych, zdolności myślenia strategicznego i radzenia sobie ze złożonymi problemami w zespole.
 2. Szkolenie personelu w zakresie korzystania z Systemu.
 3. Przeprowadzenie redukcji kosztów dostaw o 11%, w latach 2001-2002, poprzez zachęcanie pracowników do twórczego myślenia i identyfikacji alternatywnych metod zakupu towarów, a także zachęcanie do działu zakupów do wyszukania nowych dostawców.
 4. Uproszczenie sprawozdawczości finansowej poprzez scedowanie większej odpowiedzialności za raportowanie na poszczególne działy firmy. Osiągnąłem to poprzez indywidualny coaching i szkolenia. 
 5. Opracowanie szczegółowych badań marketingowych celem opracowania rocznej strategii rozwoju Firmy. Projekt został zakończony dzięki skutecznej pracy zespołowej z działem marketingu.
 6. Przeprowadzenie negocjacji warunków kredytu budowlanego o wartości ponad 2 milionów złotych. Reprezentowanie firmy w negocjacjach z bankiem oraz w trakcie procesu przetargowego, w tym w rozmowach panelowych z Bankiem i przedstawicielami Związków Zawodowych.

1998-2000
Księgowy
Bank „SF”

Osiągnięcia zawodowe

Sporządzanie sprawozdań finansowych i rachunków, takich jak rachunek zysków i strat

 1. Analiza wyników spółki
 2. Monitorowanie wydatków, kosztów i budżetów
 3. Klienci wywiadów
 4. Nadzorowanie biura dziewięciu pracowników.

1996-1998
Kasjer
Bank „SF”

Wpisywanie kont do księgi głównej i przygotowanie budżetu.

 1. Przygotowanie sprawozdania przychodów i wydatków.
 2. Przetwarzanie danych.

Informacje dodatkowe

 1. Obsługa komputera: Microsoft Office, system SAGE – oprogramowanie do zarządzania finansami, przygotowywania analiz i raportów finansowych.
 2. Znajomość języków obcych – języka angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego.
 3. Członkowstwo w warszawskim Stowarzyszeniu Aktorów-Amatorów. Przez ostatnie cztery lata pełnię tam funkcje kierownicze. Nadzoruję organizację spotkań, dbam o finanse Stowarzyszenia.
 4. Regularnie pływam i uprawiam wioślarstwo.
 5. Mam prawo jazdy kategorii B.

Add Comment