W 2010 roku EPSO (European Personel Selection Office) wprowadziło w życie nowe zasady rekrutacji pracowników Instytucji Europejskich. Powodem przeprowadzenia reformy była konieczność usprawnienia procesu rekrutacji (wcześniejszy system oznaczał nawet 2 lata oczekiwania na zatrudnienie) oraz wprowadzenia metod pozwalających na bardziej precyzyjny dobór kadr.

Szybciej znaczy lepiej

Nowy system zakłada cykliczność przeprowadzania konkursów i zaledwie 9-miesięczny proces rekrutacji.

Nowy etap preselekcji

Celem zmian wprowadzonych przez EPSO jest poszukiwanie kandydatów posiadających określony zestaw kompetencji zawodowych i wysoki iloraz inteligencji poznawczej. Mniejszą wagę przywiązuje się do poziomu wiedzy teoretycznej. Za narzędzia rekrutacyjne posłużą trzy nowe rodzaje testów.

Abstrakt – reasoning. Choć nazwa brzmi znajomo i testy nie są metodologicznie nowe, to budzą spory niepokój wśród kandydatów. Panuje przekonanie, że bardzo trudno je zdać. Prawdą jest tylko to, że wymagają one starannego przygotowania i wielu powtórzeń przed egzaminem. Testy są przeprowadzane w 23 oficjalnych językach Unii Europejskiej.

Testy umiejętności zawodowych (np. dla stanowisk AST). Są to zadania, których charakter jest ściśle powiązany z przyszłą pracą. W tej grupie zadań można spodziewać się pytań dotyczących programów Word, Excel, Outlook ale również sprawdzenia znajomości pojęć związanych z szeroko rozumianą obsługą komputera, czy podstaw edytorstwa.

Judgment Situational Tests – nazywane inaczej testami behawioralnymi, to testy w stylu “Co byś zrobił gdyby ?”. Składają się zawsze z opisu sytuacji realnej dla miejsca pracy i zestawu możliwych reakcji.

Wielozadaniowość w pigułce, czyli E-Tray Exercise

Jest to kolejna nowość opracowana przez EPSO. Zadania typu e-tray są projektowane dla stanowisk, na których niezbędne jest błyskawiczne określanie priorytetów, dobra organizacja pracy oraz komunikowanie się z wieloma osobami w tym samym czasie. Podczas wykonywania zadań typu e-tray kandydat musi przeprowadzić (przykłady): kalkulację kosztów, zebrać informacje do raportu, wykonać i odebrać kilka telefonów, czy napisać pilne maile. Wszystko w krótkim, określonym czasie! Kandydat ma do dyspozycji stanowisko pracy, komputer z niezbędnym oprogramowaniem i bardzo mało czasu. Jeśli dodać do tego stres i lawinowo rosnącą listę zadań, to ćwiczenie nie wydaje się proste.

Rekrutacja szyta na miarę – case study

“Jak poprawić audyt wykorzystania funduszy unijnych na Bałkanach?” To jeden z tematów studium przypadku (Case Study Exercise), opracowanego przez EPSO. Case study to stały element każdego Assessment Center. Podczas sesji kandydat pracuje z dokumentacją dotyczącą problemu (raporty finansowe, maile, opinie ekspertów). Zespół oceniający (Asesorzy) przyglądają się zdolnościom i kompetencjom kandydata, takim jak:

– podejmowanie decyzji,
– współpraca w zespołem,
– zbieranie danych,
– komunikacja.

Wszystkie zadania wykorzystywane podczas AC, są starannie dobrane do stanowiska pracy. Symulują one typowe problemy i realne sytuacje, występujące podczas pracy. Zestawy zadań są tak dobrane, aby każdy z kandydatów miał szansę zaprezentować swoje atuty.

Ważne informacje

Szczegółowe informacje o konkursach są publikowane na stronie internetowej EPSO oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji Kandydat musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny on-line i wysłać go do EPSO, przed upływem terminu przewidzianego na rejestrację. Zgłoszenia nadsyłane po podanym terminie nie są rozpatrywane. Sama rejestracja jest czasochłonna i dość skomplikowana. Warto się do niej wcześniej przygotować, pamiętając, że to też jest etap rekrutacji!

Wstępne testy selekcyjne (komputerowe) są przeprowadzane w poszczególnych państwach członkowskich. Etap oceny zintegrowanej odbywa się w Brukseli.

Sukces w rekrutacji niestety nie oznacza, że kandydat zostanie zatrudniony. Istnieją tzw. “listy rezerwowe”, czyli baza danych laureatów, spośród których poszczególne Instytucje i Dyrekcje wybierają swoich pracowników. Osoby z najatrakcyjniejszymi aplikacjami zostają zapraszane na dalsze rozmowy kwalifikacyjne. Ważność list rezerwowych jest każdorazowo określana w ogłoszeniu o konkursie, publikowanym przez EPSO.

Zajrzyj tutaj (zestawienie przydatnych linków):
Abstract reasoning tests
EPSO Judgment Situational Tests (JST)
Sample secretarial administrative skills AST1
Selection proced
drtest.co.uk
Mock case study

Facebook comments:

comments