Joanna MOSS

Ulica, Numer domu/mieszkania, Telefony kontaktowe, adres e-mail

Profil zawodowy

Jestem absolwentką biologii z doświadczeniem w branży zapewniania jakości, badań i rozwoju  produktów oraz tworzenia nowych.  Mam uprawnienia audytora w zakresie   ISO 9000. Ukończenie studiów magisterskich uważam za swój osobisty sukces – łączyłam zdobywanie wiedzy z pracą.   Moim celem zawodowym jest rozpoczęcie pełnoetatowej pracy, która pozwoli mi wykorzystać wszystkie umiejętności i doświadczenie. 

Kompetencje i osiągnięcia

Zdolności myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów

 • Zaprojektowanie i wdrożenie systemu ISO 9000. Projekt obejmował napisanie i wdrożenie procedur. Całość procesu została wdrożona tak, by nie zakłócić procesu produkcji.  Bezawaryjne wdrożenie procesu pozwoliło Fabryce zaoszczędzić ponad 100.000 zł.
 • Opracowanie programu statystycznego kontroli jakości dla Fabryki mebli. Celem programu jest wykrycie wszystkich krytycznych punktów kontrolnych w procesie produkcyjnym. System ostrzega operatorów, kiedy należy zmienić parametry procesu bez zakłócania przepływu produkcji.

Umiejętności techniczne

 • Opracowywanie aplikacji komputerowych dla fabryki produkującej pokarm dla zwierząt. Celem napisania programów jest kontrola poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego linii produkcyjnych.

Umiejętności komunikacyjne

 • Umiem przekonywać innych do swoich pomysłów i projektów, kreować entuzjazm i pozytywne nastawienie do zadań w grupie.
 • Potrafię pisać raporty, przygotowywać prezentacje i wykłady oraz prowadzić szkolenia  i spotkania.

Doświadczenie zawodowe

Specjalista ds. Jakości
Fabryka Mebli Wypoczynkowych Katowice

2004 – nadal

 • Zarządzanie systemami kontroli jakości.
 • Kontrola prawna wdrażanych procedur.
 • Opracowywanie danych statystycznych.
 • Kontrola procedur związanych z czystością odpadów produkcyjnych.

Przerwa w karierze
Opieka nad dziećmi

1999-2003

 

Technik
Fabryka Pożywienia dla Zwierząt “Hau Hau”
1995-1999

 • Kontrola jakości pracy linii produkcyjnych.
 • Kontrola jakości próbek produktów.
 • Kontrola mikrobiologiczna odpadów produkcyjnych.

Wykształcenie

Członek Stowarzyszenia Audytorów Jakości ISO 9000
2007

Uprawnienia nadane przez Firmę  “XYZ” w marcu 2007.

Uniwersytet ABC Warszawa. Ukończone kierunki studiów – Biologia i Matematyka.
2000-2006

Studia obejmowały kursy z zakresu: Ochrona zdrowia, Ochrona Środowiska, Ekologia i Ewolucja,  Analiza danych statystycznych,  Metodologie opracowywania raportów badawczych, przeprowadzenie eksperymentów badawczych.

Informacje dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii B.
 • Znajomość języków obcych – angielskiego i niemieckiego.
 • Obsługa komputera – Excel, PowerPoint, Windows.

Add Comment