Nina Pałka

Ulica, Numer domu/mieszkania, Telefony kontaktowe, adres mailowy

Nina Pałka


Profil zawodowy

 

Jestem tegoroczną absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu „ABC” w Warszawie.  Szukam pracy odpowiadającej moim kwalifikacjom, umiejętnościom i wykształceniu.  Mam duże doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą. Podczas studiów pracowałam zawodowo  w pełnym wymiarze czasu pracy. Jestem zdeterminowana w osiąganiu sukcesów  i gotowa do ciężkiej pracy.
Jestem pełna entuzjazmu, energiczna, łatwo dostosowuję się do nowych warunków.  Lubię pomagać innym i pracować z grupą i w grupie.

Kluczowe kompetencje:

 

Komunikacja

W mojej obecnej pracy pomagam w rozwoju dzieciom  niepełnosprawnym. Prowadzę zajęcia ogólnorozwojowe. Aby dobrze wykonywać swoją pracę musiałam rozwinąć w sobie wysokie umiejętności komunikacyjne, ale także empatię i umiejętność prostego przekazywania wiedzy.
W pracy wolontariusza wspomagającego rozwój dzieci  niepełnosprawnych nauczyłam się również współpracować i budzić zaufanie.

 

Organizacja pracy

Przez pięć lat studiów udało mi się połączyć pracę zawodową ze zdobywaniem wykształcenia. Mogę poszczycić się tym, że nie mam w indeksie żadnych egzaminów poprawkowych ani przesuniętych terminów. Starałam się tak organizować czas, aby  nigdy nie zalegać z zadaniami i obowiązkami.

 

Umiejętności organizacyjne

W pracy wolontariackiej jestem odpowiedzialna za organizację spotkań, szkoleń i konferencji. Planuję i przygotowuję również wycieczki i zabawy plenerowe dla dzieci z Ośrodka. Negocjuję z dostawcami cateringu, planuję wynajem sal i autokarów, planuję harmonogramy wycieczek i  spotkań. 

 

Doświadczenie zawodowe

1997-nadal
Opiekunka dzieci niepełnosprawnych
Dom dziecka „Niebieski Parasol”

Opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi.

1991-1997

Przerwa w karierze – opieka nad dwójką własnych dzieci.

1989-1991
Salowa
Szpital Dziecięcy “XYZ” w Warszawie.

Pomoc pielęgniarkom, sprzątanie sal, podawanie posiłków chorym dzieciom.

Praca wolontariacka

 

2005- nadal
Konsultant
„Nowe Horyzonty” – Projekt (dotowany przez Rząd) dla młodych ludzi walczących  z uzależnieniami.

Prowadzenie mini-wykładów i pogadanek na temat uzależnień dla młodych ludzi (przedział wiekowy 16-25 lat) oraz ich rodzin. Przygotowywanie broszur i materiałów informacyjnych.

1998-2000
Wolontariusz
Fundacja “Zaufanie”

Organizacja spotkań, zawodów sportowych dla nastolatków. Jestem również pomysłodawcą i organizatorem obozów letnich dla dzieci niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe:

 

  1. Obsługa komputera – system Windows XP, bazy danych, PowerPoint
  2. Prawo jazdy kategorii B
  3. Ukończone szkolenia z zakresu uzależnień.

Add Comment