Oferta

Strategiczne Zarządzanie Talentami
(Talent Management)

Zarządzanie talentami oznacza takie prowadzenie funkcji HR, aby przyciągnąć, zatrudnić i zatrzymać w firmie jak największą liczbę utalentowanych pracowników. Ich kompetencje, zdolności i doświadczenie muszą możliwie najlepiej wpisywać się w plany strategicznego rozwoju firmy. „Strategiczny” w tym ujęciu oznacza, że w organizacji, która prowadzi zespoły pracownicze zgodnie z metodologia TM, Strategia rozwoju jest ściśle powiązana z (przygotowaną przez dział HR) strategią rozwoju talentów.

Sama koncepcja Zarzadzania Talentami nie ogranicza się wyłącznie do rekrutowania odpowiedniego kandydata, ale obejmuje również odkrywanie ukrytych i niezwykłych cech pracowników oraz ich rozwijanie i pielęgnowanie w celu uzyskania rezultatów najlepszych z punktu widzenia firmy.

Zarządzanie talentami to proces starannie zaplanowany i wpisany w strategie rozwoju HR i całej firmy.

Proces TM obejmuje:

  • Zrozumienie i zaplanowanie wymagań na stanowiskach pracy (opisy i specyfikacje stanowisk pracy).
  • Poszukiwanie i przyciąganie talentów.
  • Dbanie o wizerunek firmy przyjazny pracownikowi, tak by pozyskiwać najlepszych specjalistów na rynku.
  • Rekrutacje i selekcjonowanie najlepszych kandydatów.
  • Szkolenia i rozwój
  • Mapowanie kompetencji i programowe podejście do rozwoju pracowników.
  • Ocena jakości pracy.
  • Planowanie ścieżek karier wewnątrz firmy.
  • Planowanie awansów pionowych, poziomych i sukcesji.
  • Proces kończy się, kiedy pracownik odchodzi z pracy lub na emeryturę.
Nowoczesny HR integruje, uczy i zapewnia przyszłość firmy

Oferta

Silne strony oferty

Głównym celem zarządzania talentami jest wyszukanie i zatrzymanie najlepszych. Po ich zatrudnieniu ten typ prowadzenia zespołów staje się koniecznością.

Rozwój talentów 90%
Wyszukiwanie talentów 90%
Promowanie talentów 85%

Zapraszam do kontaktu

Kontakt