Są zatrudnieni w Brukseli lub Luksemburgu. Budzą podziw, szacunek, zazdrość, a ich pensje – skrajne emocje. Uprzywilejowani, żyją i pracują w centrum nowoczesnej Europy. Mówi się o nich – Eurokraci – urzędnicy instytucji Unii Europejskiej.

Dla kogo pracują?

Największym pracodawcą instytucji UE jest Komisja Europejska, ale zatrudnienie można również znaleźć, między innymi w Radzie Unii, Parlamencie Europejskim, Europejskim Trybunale Sprawiedliwości, Komitecie Regionów, Komitecie Ekonomiczno-Społecznym.

Wymagania do spełnienia.

Drzwi do pracy w Organach Unii otwiera znajomość, co najmniej jednego (poza ojczystym) języka urzędowego UE. Robocze języki to angielski, francuski i niemiecki. Inne wymagania podstawowe stawiane kandydatom do pracy w Instytucjach to: obywatelstwo jednego z państw członkowskich, korzystanie z pełni praw obywatelskich oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Od maja 2006 roku funkcjonariuszy wspólnotowych (urzędników nominowanych i mianowanych) zatrudnia się w jednej z dwóch grup funkcyjnych – Administratorów (AD) lub Asystentów (AST) (zobacz “Staff Regulations of Officials of The European Communities”).

Dla stanowisk na poziomie AD niezbędne jest ukończenie studiów wyższych. Niektóre z nich wymagają wykształcenia w konkretnej dziedzinie, jak – prawo, ekonomia, statystyka,  IT.

Oferty pracy określają każdorazowo wymiar wymaganego doświadczenia zawodowego.

Na czym polega praca?

Zakres obowiązków Administratora (AD) to, na przykład, projektowanie nowych aktów prawnych, udział w negocjacjach, wdrażanie nowych polityk i programów, uczestnictwo w spotkaniach i konferencjach, przygotowanie badań i raportów, czy zarządzanie projektami informatycznymi.

 Poziom AD to również praca w służbach lingwistycznych – tłumaczenia ustne, pisemne lub praca dla prawników zajmujących się tłumaczeniem tekstów ustaw.

 Stanowiska Asystentów (AST) wspomagają pracę Administratorów, a zakres ich obowiązków może obejmować zadania od zbierania danych przez prowadzenie sekretariatu, księgowość aż po serwis informatyczny.

Warunki pracy

Urzędnicy pracują minimum 37,5 godziny tygodniowo. Od poniedziałku do piątku. Przysługują im 24 dni robocze urlopu wypoczynkowego. Dni wolne od pracy to również święta ustalone ze wszystkimi instytucjami wspólnotowymi.

Dzieci eurourzędników uczą się w Szkołach Europejskich, finansowanych i prowadzonych przez Unię Europejską.

Początkowe, bazowe zarobki dla stanowisk AST wynoszą 2 654,17 euro, dla najwyższych stanowisk AD 18 370,84 euro miesięcznie (powyższe dane mają charakter poglądowy )

Środowisko pracy

Atmosfery pracy, jaka panuje w Instytucjach nie sposób porównać do żadnej innej organizacji. Wielokulturowość, ścieranie się różnych wzorców zachowań, stosunku do czasu, zadań i samej pracy może być zaskakujące. Na pewno jednak zdumiewa atmosfera zachęcania do ciągłej nauki i samodoskonalenia. Dostępne są kursy nauki języków obcych oraz profilowane szkolenia zawodowe. Instytucje kładą bardzo duży nacisk na realizację założeń programu „Life Long Learning”.

Podejmując pracę w Instytucjach Unijnych warto, więc przygotować się na wyzwania i planowe budowanie pozycji. Trudno tu liczyć na spektakularne zwroty w karierze (z wyjątkiem wygranych konkursów). Obowiązujący system awansowania (Grades system) zakłada powolną wędrówkę po stopniach systemu. Szacuje się, że przejście do wyższego poziomu zajmuje przeciętnie od trzech do nawet sześciu lat. Warto dodać, że grupa funkcyjna AD obejmuje poziomy od 5 do 16. Dla grupy funkcyjnej AST są to odpowiednio – poziomy od 1 do 11 (zobacz: http://europa.eu/epso/discover/careers/grades_system/index_en.htm).

Czy to jest praca dla Ciebie?

Sprawdź, odpowiadając na poniższe pytania.

  1. Czy projektujesz swoją karierę zawodową etapami, z kilkuletnim wyprzedzeniem?
  2. Czy jesteś gotów powoli wspinać się po szczeblach kariery, zaczynając od podstaw?
  3. Czy planujesz działania, uczysz się i przygotowujesz, aby osiągnąć założony cel?
  4. Czy lubisz pracę z regulaminami, procedurami i jasno określonymi zasadami postępowania?
  5.  Czy znasz biegle język angielski, francuski lub niemiecki?
  6. Czy czujesz się kosmopolitą?
  7. Czy sprawnie radzisz sobie z obsługą komputera?
  8. Czy masz „ducha zespołu” i dobrze współpracujesz z innymi?
  9. Czy zgadzasz się z ideą zjednoczonej Europy?
  10. Czy jesteś gotów przenieść się do pracy, np. w Brukseli lub Luksemburgu?

Jeśli odpowiedziałeś „Tak” na 8 z 10-ciu pytań, praca Eurokraty czeka na Ciebie.

Facebook comments:

comments