Ostatnie badania wykazują, że kryzys w karierze coraz częściej dotyka już trzydziestopięciolatków. Jeszcze kilka lat temu załamanie kariery dotyczyło pracowników tuż po czterdziestce. Przyspieszenie czasu załamywania się karier ma oczywiście związek z szalejącym kryzysem i coraz wyższym bezrobociem. Warto pamiętać, że załamanie kariery dotyczy każdej osoby czynnej zawodowo i pojawi się prędzej czy później.

 

Oblicza kryzysu kariery

Przyczyny kryzysu w karierze są najczęściej obiektywne i łatwe do opisania. Redukcja etatów, upadek firmy, zwolnienie, długotrwałe bezrobocie, choroba, konieczność opieki nad dzieckiem lub osobą starszą. Przerwa w aktywności ma zazwyczaj konkretny powód. O kryzysie kariery mówimy, kiedy tracimy swoją zawodową tożsamość. Kiedy przestajemy być pewni – co chcemy robić, w jakiej branży pracować, w czym jesteśmy najlepsi? To zawodowe zwątpienie jeszcze pogłębia bezrobocie i konieczność długotrwałego poszukiwania pracy. Czy istnieją sposoby wyjścia z dołka w karierze?

Plan naprawy kariery

Krok 1 Autodiagnoza

Co przeszkadza (lub przeszkadzało) Ci w dotychczasowej pracy? Szef? Złe godziny pracy? Charakter pracy? Co chciałabyś zmienić w zakresie obowiązków i sposobie pracy? Kryzys w karierze, oprócz ogromnego stresu i zwątpienia, daje szanse naprawy sytuacji zawodowej. Trzeba zacząć od odpowiedzi na pytanie – co najbardziej chcę robić? W jakiej branży pracować? O jakiej pracy kiedyś marzyłem? Warto , przed wysyłaniem kolejnych CV, przeprowadzić analizę swoich mocnych i słabych stron i precyzyjnie opisać cele zawodowe.

Krok 2: Przegląd możliwości

Kiedy opiszesz swój potencjał zawodowy, rozejrzyj się w jakich branżach i zawodach możesz szukać nowej pracy? jakie są Twoje szanse na zatrudnienie? Czy Twoja sytuacja wymaga zmiany zawodu? Na tym etapie warto przemyśleć w jakim kierunku mogą pójść zmiany? Na przykład – zwolniony nauczyciel może rozpocząć karierę jako trener biznesu lub coach.

Krok 3 Przegląd kompetencji zatrudnieniowych

W CV oprócz wykształcenia i doświadczenia zawodowego bardzo ważne jest opisanie tzw. kompetencji zatrudnieniowych. Ich część, to oczywiście, kompetencje „twarde” takie jak – uprawnienia zawodowe, obsługa komputera i języki. Druga grupa to tzw. „kompetencje przechodnie”, które łatwo można zaaplikować do każdego zawodu (w zależności od zakresu obowiązków). Do kompetencji przechodnich zalicza się:

  1. Współpracę w zespole.
  2. Komunikację.
  3. Planowanie i organizację pracy.
  4. Odporność na stres i przeciążenie pracą.

Krok 4 Networking

Idea Networkingu w poszukiwaniu pracy pojawiła się razem z rozwojem Internetu i „przeniesieniem się” rekrutacji do sieci. Zawodowe portale społecznościowe dają szanse nawiązywania praktycznie nieograniczonych kontaktów i autoreklamy zawodowej. Na co trzeba zwrócić uwagę budując networking?

  1. Reklamę swoich umiejętności zawodowych na portalach zawodowych, typu Linked-in, Golden Line lub Profeo.
  2. Aktywne uczestnictwo w grupach internetowych powiązanych z wykonywanym zawodem i profesjonalnymi zainteresowaniami.
  3. Uczestnictwo w Stowarzyszeniach i Organizacjach branżowych.

Kiedy załamuje się Twoja kariera najważniejsze to – działać. O ile to możliwe warto zainwestować w doskonalenie zawodowe, w nowe kursy, naukę języków obcych lub nowe studia. Jeśli okres bezczynności zawodowej jest dłuższy niż sześć miesięcy warto podjąć dowolne działania, nawet jeśli miałby to być tylko wolontariat lub praca społeczna. Najważniejsze jest, aby zapewnić sobie wyjaśnienie w CV przedłużającej się przerwy w pracy.

Jeśli Twoje poszukiwania pracy przeciągają się lub potrzebujesz profesjonalnego wsparcia – napisz

Facebook comments:

comments