Zadania typu in in tray (in the basket) należą do najczęściej wykorzystywanych podczas rekrutacji metodą Assesment Centre. Co trzeba umieć żeby przejść przez nie z sukcesem?

 

 

Zadania typu „in tray” sprawiają kandydatom sporo kłopotów. Przede wszystkim dlatego, że…. . są zaskakujące. Nagromadzenie danych w instrukcji i krótki czas wykonania mają na celu zdezorientowanie kandydata i podniesienie poziomu stresu. Jedynym sposobem na przejście z sukcesem zadań typu „in tray” jest ich wcześniejsze wielokrotne przećwiczenie.

Aby było bez niespodzianek….

Testy typu in tray składają się najczęściej z jednej lub kilku instrukcji z poleceniami do wykonania w możliwie krótkim czasie. Podczas testu sprawdza się określone zastawy kompetencji wymaganych w pracy. Należą do nich:

 1. Umiejętność planowania pracy.
 2. Podejmowanie decyzji.
 3. Umiejętność ustawiania priorytetów.
 4. Kompetencje związane z zarządzaniem.
 5. Ocena sytuacji.
 6. Analiza danych.
 7. Szybkość i dokładność pracy.
 8. Umiejętność pracy w stresie i pod presja czasu.

Najczęściej stosuje się się format in-tray składający się z dwóch elementów:

 1. Pierwsza część sprawdza umiejętność szybkiego czytania z jednoczesnym zrozumieniem i analizą danych w tekście.
 2. Druga polega na szybkiej odpowiedzi na zestaw pytań wielokrotnego wyboru powiązanych z instrukcją.

W rekrutacjach na stanowiska wymagające szybkiego podejmowania trafnych decyzji w warunkach stresu stosuje się format, który składa się z 15 do maksymalnie 35 poleceń i prosi się kandydatów o:

 1. Podjęcie decyzji, które polecenia są najważniejsze do wykonania.
 2. Opisanie jakie będą skutki wyboru tych, a nie innych poleceń
 3. Odpowiedz na zestaw 12 do maksymalnie 24 pytań wielokrotnego wyboru powiązanych z instrukcja.
 4. Uzasadnienie przed asesorem podjętych wcześniej decyzji.

Jak wyglądają instrukcje w zadaniach typu in tray?

Instrukcje to scenariusze z opisaną sytuacją powiązaną z zawodem i stanowiskiem, na które odbywa się rekrutacja. Najpopularniejsze typy scenariuszy to:

 1. Wracasz z długiej nieobecności w pracy. Tuż po powrocie, późnym wieczorem, przychodzi wiadomość z poleceniami do wykonania natychmiast.
 2. Jesteś w pracy ostatni dzień przed długim urlopem. Późnym popołudniem odbierasz wiadomość, że z powodu nagłej nieobecności szefa musisz zaplanować pracę działu np. sprzedaży na następne dwa tygodnie.

Aby utrudnić zadanie do scenariuszy dodaje się zestawy maili z poleceniami, memoranda, raporty, treści telefonów, wezwania na spotkania. W przypadku rekrutacji na wyższe stanowiska kierownicze zadania typu „in-tray” mogą trwać nawet kilka godzin.

Co podlega ocenie?

Kryteria oceny zmieniają się i zależą od wymagań stawianych wobec kandydatów na konkretne stanowiska. Jest zaledwie kilka stałych elementów, na które Asesorzy zwracają szczególną uwagę:

 1. Poprawna diagnoza problemu i zrozumienie opisanej sytuacji.
 2. Zrozumienie przekazu pisemnego i szybka analiza danych.
 3. Efektywność podejmowanych działań i podjętych decyzji.
 4. Szybkość analizowania danych i podejmowania decyzji.

Zadania typu in-tray są bardzo trudne. Prawie niemożliwe jest wykonanie ich w całości. Zabieg nagromadzenia danych tylko pozornie jest bez sensu. Asesorzy oceniają również reakcje kandydatów na brak czasu, stres i przeciążenie obowiązkami. Dlatego właśnie często zachowanie i wyważone, opanowane reakcje kandydatów decydują o sukcesie w rekrutacjach metodą Assessment Centre.

Zobacz przykład instrukcji typu in-tray.

Facebook comments:

comments