Jest to jedno z najtrudniejszych pytań rekrutacyjnych. Pojawia się coraz częściej razem z rosnącym bezrobociem. Mogą spodziewać się go wszyscy, którzy szukali pracy dłużej niż rok.

Z punktu widzenia pracodawcy najważniejsze jest, aby nowo zatrudniony pracownik nie zmagał się, np. z depresją wywołaną długotrwałym bezrobociem. Za pytaniem „Co robiłeś, kiedy byłeś bezrobotny?” kryje się sprawdzenie, czy pomimo przeciągającego się bezrobocia kandydat zachował energię i stabilność psychiczną.

Jak nie należy odpowiadać na to pytanie?

Najgorsze możliwe odpowiedzi to:

  1. Przez cały czas szukałem pracy, ale nikt nie chciał mnie zatrudnić.
  2. Odpoczywałem. Nie robiłem nic.

Obie odpowiedzi brzmią jak: „Jestem niezatrudnialny”.

Jak poprawnie odpowiedzieć na to pytanie?

Cała sztuka polega na tym, aby przygotowana odpowiedź sugerowała pracodawcy, że kandydat przez cały okres braku zatrudnienia był aktywny i nie stracił kontaktu z wymaganiami rynku pracy. Znacznie lepsza jest odpowiedź w stylu:

„Przez cały czas starałem się pracować. Byłem aktywny, nawet kiedy nie dostawałem wynagrodzenia za swoją pracę. Dużo czytam. Piszę artykuły branżowe. Nauczyłem się języka (powiedz jakiego). Pracuję z nowymi programami komputerowymi (ukonkretnij). Jestem pełen energii i chciałbym móc ją spożytkować dla dobra pracodawcy.”

Jakie najczęstsze błędy popełniają kandydaci podczas odpowiedzi na to pytanie?

  1. Mówią o tym, jak traumatycznym i trudnym doświadczeniem było dla nich bezrobocie.
  2. Opowiadają o swojej sytuacji rodzinnej i finansowej.
  3. Skupiają się na sobie i np. opowiadają jak bardzo skrzywdził ich poprzedni pracodawca zwalniając ich z pracy.

 Jak przygotować się do odpowiedzi?

Przygotowanie się do trudnych pytań w stylu „dlaczego tak długo byłeś bezrobotny” wymaga trochę więcej czasu niż ten poświęcony tuż przed samą rozmową.
Przez cały okres pozostawania bez pracy warto pamiętać o tym, aby:

  1.  Dbać o swój wizerunek internetowy. Pamiętać o obecności na zawodowych portalach typu Linkedin lub GoldenLine.
  2. Pracować jako wolontariusz w branżach powiązanych z zawodem.
  3. Uczyć się nowych kompetencji i umiejętności (języków obcych, programów komputerowych).
  4. Dbać o podtrzymywanie kontaktów zawodowych.
  5. Dbać o dobrą formę psychiczną.

Zamiast podsumowania

Z badań wynika, że w ponad 50-ciu% przypadków o tym, że kandydat nie przechodzi przez rozmowę rekrutacyjną decyduje brak pewności siebie i brak aktywności powiązanej z zawodem podczas bezrobocia. Dlatego tak ważne jest, żeby nie tylko przygotować się do odpowiedzi na trudne pytania, ale również mieć o czym mówić. Do tego ostatniego niezbędna jest aktywność podczas całego okresu pozostawania bez pracy.

 

Facebook comments:

comments